Odbiór odpadów

Spółka EKOLAND od samego początku swej działalności stawia na nowoczesny, ekologiczny system gospodarowania odpadami. W ramach umów zawartych z jednostkami organizacji publicznej takich, jak urzędy miast i gmin, dostarczamy rozwiązania, które odpowiadają potrzebom naszych mieszkańców jak i kontrahentów. Jednocześnie zapewniając optymalizację kosztów oferowanych usług oraz ochronę środowiska.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku pozwalają nam zaoferować szeroki zakres usług.

Odbiór odpadów

Zagospodarowanie odpadow

Sprzedaż i dzierżawa pojemników

Składowanie odpadów

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych