Oferta

Odbiór odpadów

Spółka EKOLAND od samego początku swej działalności stawia na nowoczesny, ekologiczny system...

Zagospodarowanie odpadow

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozo...

Sprzedaż i dzierżawa pojemników

Pojeminki dopasowane do Państwa potrzeb Ekoland  świadczy usługi z zakresu odbioru odpad&oac...

Składowanie odpadów

Nowoczesność wkraczająca we wszystkie dziedziny życia współczesnych społeczeństw wymusza zmia...

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w który...