PSZOK Kraśnik

Nowy reuglamin działania PSZOK od dnia 29.10.2020 r. zmiany dostępne tutaj

PSZOK ma charakter samoobsługowego punktu przyjęcia odpadów. Pracownik PSZOK - u  nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.
Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik.
Mieszkańcy legitymują się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania (w przypadku osób wynajmujących lokal może być umowa najmu) oraz okazują dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Urzędu Miasta Kraśnik. 


Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

• przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
• zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
• stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
• na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie Czyste Miasto Kraśnik, http://www.czystemiasto.krasnik.eu/