Przetargi

KOMUNIKATY W SPRAWIE PRZETARGU

Przetarg na zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do przetwarzania
i segregacji odpadów komunalnych suchych zebranych selektywnie o wydajności nie mniejszej niż 38 000 Mg/rok.

Zamówienie polega na dostawie i uruchomieniu w istniejącej hali instalacji do segregacji odpadów zebranych selektywnie i przygotowaniu materiału do produkcji paliwa alternatywnego.

Zakres zamówienia obejmuje: Projektowanie, roboty montażowe wraz z dostawą linii technologicznych, obiektów, systemów, maszyn i urządzeń, szkolenia, próby końcowe, próby eksploatacyjne, uprzątnięcie placu budowy/montażu, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia instalacji przez Zamawiającego.