Przetargi

KOMUNIKATY W SPRAWIE PRZETARGU

24 Listopada 2023 r.

Ekoland Polska S.A. zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego pn.

„Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji z selektywnej zbiórki oraz innych bioodpadów wraz z elementami niezbędnej infrastruktury technicznej stanowiącej zabezpieczenie dla nowoprojektowanych obiektów technologicznych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku”, numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/2023/EKOLAND.

Pełna treść ogłoszenia

22 Grudnia 2023 r.

Ekoland Polska S.A. zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego pn.

„Dostawa technologii na potrzeby budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji z selektywnej zbiórki oraz innych bioodpadów wraz z elementami niezbędnej infrastruktury technicznej stanowiącej zabezpieczenie dla nowoprojektowanych obiektów technologicznych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku”, numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 02/2023/EKOLAND.

Pełna treść ogłoszenia