Oferta odbiór odpadów

Obsługa firm i instytucji

Oferujemy:
• odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach od 120l do 1100l oraz z kontenerów KP7,
• odbiór odpadów opakowaniowych tzw. frakcji suchej, na którą dostarczamy worki o pojemności 120l,
• odbiór odpadów zebranych selektywnie takich jak: makulatura, szkło opakowaniowe, plastikowe butelki, folie, metale kolorowe, tworzywa sztuczne.


Odbiór odpadów zielonych

Oferujemy:
• odbiór odpadów zielonych ( ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione gałęzie, części zielone gałęzi).
Na odpady zielone dostarczamy otwarte pojemniki KP7 lub odbieramy z worków.


Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Oferujemy:
• odbiór zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• odbiór „czystego” gruzu.
Na odpady budowlane oraz gruz dostarczamy otwarte pojemniki KP7 lub odbieramy z worków klienta.


Odbiór odpadów wIelkogabarytowych


Oferujemy:

• odbiór mebli, wersalek, okien, zabawek dużych rozmiarów.
Na odpady wielkogabarytowe dostarczamy kontenery kp-7 lub samochody dostawcze bez funkcji kompaktującej.


Odbiór zużytych baterii i akumulatorów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów Spółka EKOLAND poszerzyła swoją działalność o zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów.

Udostępniamy oznakowane pudełka, które przekazujemy nieodpłatnie w celu prowadzenia zbiórki w sklepach, szkołach, firmach i instytucjach, stacjach benzynowych (gdzie prowadzona jest sprzedaż baterii). W miarę potrzeb dostarczamy bezpłatne plakaty, materiały edukacyjne dla szkół i ulotki informacyjne.


Mechaniczne zamiatanie dróg i parkingów

Oferujemy usługi pozimowego i letniego zamiatania:
• ulic,
• chodników,
• ciągów komunikacyjnych,
• parkingów,
• placów po imprezach masowych.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt, wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę co sprawia, że świadczymy wysokiej jakości usługi. Każdą usługę wyceniamy indywidualnie, uwzględniając potrzeby klienta.