Kontakt

 

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą EKOLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000449746; NIP: 7151646324; REGON: 431240986


Dane kontaktowe Administratora

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik
- przez e-mail: rodo@ekolandpolska.com.pl


Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy ze strony https://ekolandpolska.com.pl Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przede wszystkim zgoda wyrażona poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, a także nasz uzasadniony interes, aby prawidłowo udzielić odpowiedzi osobie pragnącej skontaktować się z nami.


Odbiorcy danych

Pana / Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami, naszym dostawcom usług. Pana/Pani dane są bezpieczne, gdyż podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.


Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.


Prawa podmiotów danych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.


Prawno wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana / Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86


Źródło pochodzenia danych

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.


Dane Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.


 
EKOLAND Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik

NIP: 715-16-46-324
REGON: 431240986
KRS: 0000449746

Numer rachunku bankowego:
mBank S.A. - 78 11401010 0000 5568 7500 1001


EKOLAND POLSKA Spółka Akcyjna

ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik

NIP: 522-30-64-399
REGON: 364604902
KRS: 0000621004

Numer rachunku bankowego:
mBank S.A. - 20 1140 1010 0000 5565 5800 1001

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 001 641 zł (w całości opłacony)

Biuro Obsługi Klienta Kraśnik
ul. Piłsudskiego 14 23-200 Kraśnik
tel/fax. (81) 825 14 89 wew. 1 lub 2
godziny otwarcia: 7.00 – 15.00
email: ekoland@ekolandpolska.com.pl


Ochrona Środowiska
email: marcin.rubaj@ekolandpolska.com.pl
tel: +48 609 120 350


BDO
email: katarzyna.kasprus@ekolandpolska.com.pl
tel: +48 725 110 510
email: anna.golofit@ekolandpolska.com.pl
tel: +48 669 270 280

EKOLAND POLSKA S.A.
BDO: 000011747
Miejsce prowadzenia działalności:
0003/000011747 – Składowisko PIASKI
0004/000011747 – Zakład Zagospodarowania Odpadów
 
Adres instalacji:
Lasy ul. Jodłowa 70
23-200 Kraśnik
 
EKOLAND Sp. z o.o.
BDO: 000000671

Biuro Zarządu

Tel: (81) 825 14 89 wew. 3
email: sekretariat@ekolandpolska.com.pl


Zamówienia Publiczne

Tel: (81) 825 14 89
email: zamowienia@ekolandpolska.com.pl


Dział Księgowo-Finansowy

Tel: (81) 825 14 89
email: ksiegowosc@ekolandpolska.com.pl


Kadry i płace
Tel: (81) 825 14 89
email: kadry@ekolandpolska.com.pl


Realizacja kontraktów
Tel: (81) 825 14 89
email: beata.fiut@ekolandpolska.com.pl


Dział handlowy

Dariusz Gutowski
email: dariusz.gutowski@ekolandpolska.com.pl


Dział transportu

Tomasz Siwko
email: tomasz.siwko@ekolandpolska.com.pl


Dział zaopatrzenia

Eugeniusz Mazurek
email: eugeniusz.mazurek@ekolandpolska.com.pl