Jak segregować odpady ekoLublin

Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje w Lublinie, nowy wspólny dla całej Polski system segregacji odpadów.

Przed naszymi domostwami staną różnokolorowe pojemniki, przeznaczone na następujące rodzaje nieczystości:

•  Niebieskie pojemniki – papier i tektura
•  Zielone pojemniki – szkło bezbarwne i kolorowe
•  Żółte pojemniki – tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, opakowania wielomateriałowe
•  Brązowy pojemnik – odpady biodegradowalne (kuchenne): odpadki warzywne i owocowe, obierki, fusy po kawie i herbacie oraz resztki żywności
•  Pojemnik na odpady zmieszaneDodatkowo, tak jak dotychczas przysługuje Państwu usługa odbioru selektywnie zbieranych:

•  Odpadów zielonych ulegających biodegradacji w procesie kompostowania: trawa, liście, drobne gałęzie, rośliny z ogródków,
•  Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych takich jak materace, łóżka, wózki dziecięce, deski, choinki, grube gałęzie z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
•  Odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z przebudowy, montażu lub remontu pomieszczeń mieszkalnych, obejmujących: beton, gruz betonowy, cegły, gruz ceglany, potłuczoną ceramikę i potłuczone szkło okienne.

Więcej informacji odnośnie prawidłowej segregacji znajdziesz tutaj