Jak segregować odpady?

Informujemy, iż w związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, firma Ekoland Sp. z o.o. rozpoczęła wdrażanie nowego systemu segregacji odpadów komunalnych.

Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

Więcej informacji odnośnie prawidłowej segregacji znajdziesz tutaj

Przed naszymi domostwami staną różnokolorowe pojemniki, przeznaczone na następujące rodzaje nieczystości:

•  Niebieskie pojemniki – papier i tektura
•  Zielone pojemniki – szkło bezbarwne i kolorowe
•  Żółte pojemniki – tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, opakowania wielomateriałowe
Brązowy pojemnik – odpady biodegradowalne (kuchenne): odpadki warzywne i owocowe, obierki, fusy po kawie i herbacie oraz resztki żywności
•  Pojemnik na odpady zmieszane